برنامه ویزای مهاجرتی گوناگونی ، لاتاری گرین کارت آمریکا چیست؟

گرین کارت چیست؟گرین کارت ویزای اقامت دائم در آمریکاست. دارنده گرین کارت مانند هر شهروند امریکایی میتواند آزادانه در این کشور زندگی، کار و تحصیل کند. یک فرد ایرانی پس از دریافت گرین کارت میتواند تحت شرایط افراد دارای اقامت، بدون هیچ مشکلی به…