ویزای دانشجویی

ویزای دانشجویی شهروندان کشورهای خارجی برای ورود به ایالات متحده باید برای اخذ ویزا اقدام کنند، خواه ویزای غیرمهاجرتی برای اقامت موقت و خواه ویزای مهاجرتی برای اقامت دائم. هر فرد متقاضی برای تحصیل در امریکا نیاز به اخذ ویزای دانشجویی دارد. رشته…

محدودیت های ورود به ایالات متحده

محدودیت های ورود به ایالات متحده از 23 آوریل به مدت 60 روز ورود متقاضیانی که برای اولین بار برای اخذ ویزای مهاجرتی اقدام کرده‌اند، به حالت تعلیق در آمده و در صورت لزوم این تعلیق ادامه خواهد یافت. این فرمان شامل ورود غیرمهاجرتی و یا افراد …