هرگونه نارضایتی که از مجموعه کارت سبز دارید میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02146084485