عکس لاتاری

برای تصاویر مناسب ثبت نام لاتاری گرین کارت ایالات متحده نیاز به کمک دارید؟

بسیاری از افراد که می خواهند در لاتاری ثبت نام کنند، تهیه تصویر مناسب ثبت نام (عکس لاتاری) که هیچ مشکلی نداشته و با آپلود مورد قبول واقع شود، کمی دشوار است. مجموعه کارت سبز به شما  کمک می کند تا بتوانید عکس مناسب با شرایط لاتاری را برای ثبت نام ارسال نمایید.