کارت سبز بر اساس مشاغل

 

چند راه برای دریافت کارت سبز (اقامت دائم) وجود دارد. یکی از آنها از طریق یکی از اعضای خانواده ممکن هست. دومی ثبت نام برای قرعه کشی سالیانه برای کارت سبز هست. و راه آخر کارت سبز بر اساس مشاغل هست.

این موضوع شامل سه کارت بر اساس شغل و کار هست و یک کارت بر اساس سرمایه گذاری.

EB1

این کارت شامل مدیران و مخصوصا استادان و محققان و آن هایی که مهارتی بیشتر از دیگران در دانش و هنر و تحصیلات واقتصاد و یا ورزش دارند می شود

EB2

این کارت مخصوص سه گروه است

متخصصانی با مدارک تحصیلی بالا با مهارت منحصر به فرد که یک پیشنهاد کاری از شرکت های آمریکایی دریافت کرده اند

افرادی با مهارت های خاص در علوم و هنر که پیشهاد کار در یک شرکت آمریکایی دریافت کرده اند

افرادی که مدارک تحصیلی بالا یا مهارتی خاص دارند که می توانند برای آمریکا سودمند باشند

EB3

این کارت مخصوص گروه های زیر می باشد

کارمندان ماهری که لیسانس دانشگاه های آمریکا یا مدرکی برابر آن از دانشگاه های خارجی دارند وپیشنهاد همکاری از یک شرکت آمریکایی دریافت کرده اند

کارمندان ماهری که حداقل دو سال سابقه کار دارند و از یک شرکت آمریکایی پیشنهاد کار دریافت کرده اند

کارمندان بدون مهارتی که کم تر از دو سال سابقه کار دارند وپیشنهاد خمکاری از یک شرکت آمریکایی دریافت کرده اند

EB5

این کارت مخصوص افرادی است که برای سرمایه گذاری به آمریکا مهاجرت می کنند

فرم ثبت نام لاتاری 2019

اختصاصی کارت سبز

www.usadiversitylottery.com