ثبت نام لاتاری 2023 گرین کارت آمریکا


لاتاری یک سیستم قرعه کشی است که هر ساله توسط اداره مهاجرت آمریکا به منظور حفظ تنوع نژادی برگزار می شود، بین افرادی که در لاتاری ثبت نام می کنند قرعه کشی انجام می شود و افراد برنده، اقامت دائم آمریکا (گرین کارت) دریافت می کنند. کشور ایران سالانه دارای 6000 برنده و 4500 سهمیه گرین کارت می باشد!

برای شروع رزرو ثبت نام ابتدا وضعیت تاهل را مشخص کنید

*وضعیت تاهل