ثبت نام لاتاری 2023 گرین کارت آمریکا


لاتاری یک برنامه جهانی بر پایه ویزای مهاجرتی گوناگونی است که هر ساله توسط اداره مهاجرت آمریکا به منظور حفظ تنوع نژادی برگزار می شود، بین افرادی که در لاتاری ثبت نام می کنند قرعه کشی انجام می شود و به افراد برنده و زیر مجموعه آنها، کارت اقامت دائم آمریکا (گرین کارت) تعلق می گیرد. سهمیه اصلی ایران شامل 6001 برنده است و به طور معمول ایرانیان 7 درصد کل گرین کارت های صادر شده را دریافت می کنند.

فرم ثبت لاتاری سایت کارت سبز دقیق ترین فرم لاتاری به زبان فارسی می باشد.

برای شروع رزرو ثبت نام ابتدا وضعیت تاهل را مشخص کنید:

* وضعیت تاهل