نوشته‌ها

عکاسی پرسنلی ( عکاسی مدارک )

عکاسی پرسنلی امروزه برای انجام اکثر امور قانونی از فرد متقاضی ، عکس پرسنلی درخواست می شود. اگر قصد استخدام در شرکتی را دارید یا می خواهید برای تهیه یا تعویض شناسنامه اقدام کنید و یا می خواهید برای خودتان رزومه آماده کنید ، عکس پرسنلی م…