راه های بسیار زیادی برای دریافت اقامت دائم آمریکا وجود دارد که هر روش مشکلات و سختی های خودش را دارد ، در این مقاله سعی بر آن شده تا شیوه دریافت گرین کارت و اقامت دائم آمریکا را از طریق لاتاری توضیح دهیم و در آخر نیز شیوه ثبت نام لاتای در سایت کارت سز را شرح دهیم.

از راه های گوناگون مهاجرت و گرفتن اقامت دائم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.      مهاجرت از طریق تحصیل

2.      مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

3.      مهاجرت از طریق شغل

4.      مهاجرت از طریق ازدواج

5.      مهاجرت از طریق پناهندگی

6.      مهاجرت از طریق لاتاری

همه موارد بالا به جز مورد آخر تحت تاثیر سیاست های خارجی کشور است و ممکن است هر روز موانع بیشتری ایجاد شود ولی لاتاری تنها موردی است که صحبت های رئیس جمهور در مورد تغییر شرایط برای مهاجران نیز تاثیری بر آن ندارد و شما میتوانید به راحتی ثبت نام کنید.